خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!

کد ست وب هوک برای میدلاین

  1. King

    کد کد ست وب هوک برای میدلاین

    if(preg_match("/^[\/\#\!]?(WebHook) (.*) (.*)$/i", $text)){ preg_match("/^[\/\#\!]?(WebHook) (.*) (.*)$/i", $text, $msg); file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$msg[2].'/setWebhook?url='.$msg[3].''); yield $MadelineProto->messages->sendMessage(['peer' => $peer, 'message' => "✅ با...
بالا