• در صورتی که برای اولین بار از این سایت بازدید میکنید, لازم است تا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید. در صورتی که هنوز عضو نشده اید برای ارسال مطالب , دانلود فایل ها, دسترسی به انجمن های ویژه کاربران عضو شده و ... در سایت ثبت نام کنید. با کلیک بر روی ثبت نام در مدت کوتاهی عضو سایت شده و از مطالب و امکانات سایت بهره مند شوید.

دکمه شیشه ای که متصل به لینک باشه

  1. King

    کد آموزش ساخت دکمه شیشه ای که متصل به لینک باشه

    دکمه شیشه ای که متصل به لینک باشه if($text == '/start'){ bot('sendmessage', [ 'chat_id' => $chat_id, 'text' => "سلام \n خوش آمدید \n لطفا از کانال ما دیدن فرمایید.", 'reply_markup' => json_encode([ 'inline_keyboard' => [ [['text' => "♨️ کانال ما ♨️", 'url' => "https://t.me/jahanbots"]] ] ]) ]); }
884موضوعات
2,702نوشته‌ها
8,588کاربران
zarآخرین کاربر
بالا