خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!

دریافت سکه تصادفی (random) رایگان (بیس sql)

  1. King

    کد دریافت سکه تصادفی (Random) رایگان (بیس Sql)

    else if($text == "💸 سکه رایگان" and $tc == "private"){ mkdir("data"); mkdir("data/$from_id"); if($dbcke != true){ $randomcoin = rand(1000,5000); @$s = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($connect,"SELECT * FROM user WHERE id = '$from_id' LIMIT 1")); $newbalance = $s['money']+$randomcoin...
بالا