فیک پیج

  1. mohsen_dk

    سورس api وب سرویس ایمیل فیک ساخت و دریافت

    نمونه استفاده دریافت ایمیل فیک » https://api.tech-rashidi.ir/FakeMail.php/?method=getNewMail نمونه استفاده دریافت پیام های یک ایمیل فیک » https://api.tech-rashidi.ir/FakeMail.php/?method=getMessages&email=YourEmail با استفاده از این وب سرویس به سادگی میتوانید برای خودتون ربات ایمیل فیک بنویسید
  2. Alireza_eb

    سورس api سورس ربات حاجی روبوت

    امکان ساخت دکمه به تعداد بالا شخصی سازی کامل ربات پنل مدیریت حرفه ای و ... تست شده , بدون باگ , پنل مدیریت

Personalize

بالا پایین