#تبچی_زئوس4_بدون_باگ

  1. mehdiactive2500

    سورس ربات تبچی میدلاین زئوس چهار تست شده بدون باگ 2022-03-03

    💚 #پیشرفته | دیتابیس دار ⚓️ همراه با ip hash اکانت 🏖 دور زدن مشکل ران کردن میدلاین 💡 دو برابر شدن سرعت تبچی 🔐 مصرف رم متوسط در آمار بالا ☑️ ذخیره مخاطب ها بصورت پیشرفته ☑️ ارسال شماره تبچی به گروه و پیوی ها ☑️ آمار دهی پیشرفته #جدید ☑️ فروارد به گروه و کانال ها بدون محدودیت ☑️ پیشرفته شدن...

Personalize

بالا پایین