خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!

تیکه کد انجام دادن کاری در زمانی مشخص

  1. King

    کد تیکه کد انجام دادن کاری در زمانی مشخص

    include "time.php"; if(jdate("H") = 12){ bot('sendMessage',[ 'chat_id' => $chat_id, 'text' => "fuck tel😐🔫", 'parse_mode' => 'MarkDown' ]); } 🔘اون H که جلوی jdate گذاشتم ساعت رو نمایش میده 🔘با تغییر اون به I دقیقه رو نشون میده و اگه به S تغییر کنه ثانیه رو نشون میده 🔘تاریخ رو هم میشه باهاش...
بالا