• هاست سان
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
  • اینجا مکان تبلیغات شماست با ما در تماس باشید!

تیکه کد اطلاعات گروه

  1. king

    کد تیکه کد اطلاعات گروه

    if (preg_match('/^[\/\#\!]?(gapinfo|gi|اطلاعات)$/si',$mohamadreza)) { $fullInfo = yield $this->getFullInfo($peer); $caption = "ɢᴀᴘ ɪɴғᴏ :\n\nɪᴅ : ". $fullInfo['Chat']['id'] . "\nᴛɪᴛʟᴇ : " . $fullInfo['Chat']['title'] . " \nᴛʏᴘᴇ : " ...
  • سلام بازدیدکننده‌ی عزیز
    اوقات خوشی را برای شما در انجمن [جهان بات] آرزو مندیم!
Top