خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!

تیکه کد اطلاعات گروه

  1. King

    کد تیکه کد اطلاعات گروه

    if (preg_match('/^[\/\#\!]?(gapinfo|gi|اطلاعات)$/si',$mohamadreza)) { $fullInfo = yield $this->getFullInfo($peer); $caption = "ɢᴀᴘ ɪɴғᴏ :\n\nɪᴅ : ". $fullInfo['Chat']['id'] . "\nᴛɪᴛʟᴇ : " . $fullInfo['Chat']['title'] . " \nᴛʏᴘᴇ : " ...
بالا