خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!

تیکه کد دریافت قیمت دقیق دلار به تومان

  1. King

    کد تیکه کد دریافت قیمت دقیق دلار به تومان

    $get_Dollar = file_get_contents("https://www.tgju.org/profile/price_dollar_rl"); preg_match_all('#<span data-col="info.last_trade.PDrCotVal">(.*?)</span>#',$get_Dollar,$result_Dollar); $Dollar = str_replace(",","",mb_substr($result_Dollar[1][0], 0, 6, mb_detect_encoding($Dollar)));
  2. King

    کد تیکه کد دریافت قیمت دقیق دلار به تومان

    $get_Dollar = file_get_contents("https://www.tgju.org/profile/price_dollar_rl"); preg_match_all('#<span data-col="info.last_trade.PDrCotVal">(.*?)</span>#',$get_Dollar,$result_Dollar); $Dollar = str_replace(",","",mb_substr($result_Dollar[1][0], 0, 6, mb_detect_encoding($Dollar)));
بالا