خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!

تیکه کد جواب دادن ربات ب دستور ( ربات)

  1. King

    کد تیکه کد جواب دادن ربات ب دستور ( ربات)

    if($textmassage=="ربات"){ if($tc == 'group' | $tc == 'supergroup'){ $matn = array('جانم؟!!','بفرما!!!','بنال','چیههه','جونم','من و صدا کردی'); $count = count($matn)-1; $x = rand(0,$count); $answer = $matn[$x]; bot('Sendmessage',[ 'chat_id'=>$chat_id...
بالا