• هاست سان
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
  • اینجا مکان تبلیغات شماست با ما در تماس باشید!

تیکه کد جواب دادن ربات ب دستور ( ربات)

  1. king

    کد تیکه کد جواب دادن ربات ب دستور ( ربات)

    if($textmassage=="ربات"){ if($tc == 'group' | $tc == 'supergroup'){ $matn = array('جانم؟!!','بفرما!!!','بنال','چیههه','جونم','من و صدا کردی'); $count = count($matn)-1; $x = rand(0,$count); $answer = $matn[$x]; bot('Sendmessage',[ 'chat_id'=>$chat_id...
  • سلام بازدیدکننده‌ی عزیز
    اوقات خوشی را برای شما در انجمن [جهان بات] آرزو مندیم!
Top