• هاست سان
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
  • اینجا مکان تبلیغات شماست با ما در تماس باشید!

تیکه کد محاسبه سن

  1. king

    کد تیکه کد محاسبه سن میدلاین

    if(preg_match('/^[!\/#]?(age|محاسبه سن) (\d+)\/(\d+)\/(\d+)$/i',$text,$match)){ $get = file_get_contents("http://api.novateamco.ir/age/?year=".$match[2]."&month=".$match[3]."&day=".$match[4]); $result = json_decode($get, true); if($result['ok'] === true){...
  • سلام بازدیدکننده‌ی عزیز
    اوقات خوشی را برای شما در انجمن [جهان بات] آرزو مندیم!
Top