خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!

تیکه کد پنل مدیریت

  1. King

    کد تیکه کد پنل مدیریت

    متغییر ها: $admins =array("000000000","00000000","00000000"); کد: if($text == "مدیریت" or $text == "/panel" or $text == "پنل"){ if (in_array($from_id , $admins)){ bot('sendmessage',[ 'chat_id'=>$chat_id, 'text'=>"مدیر عزیز به پنل خوش اومدی :", 'reply_markup'=>json_encode([...
بالا