• در صورتی که برای اولین بار از این سایت بازدید میکنید, لازم است تا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید. در صورتی که هنوز عضو نشده اید برای ارسال مطالب , دانلود فایل ها, دسترسی به انجمن های ویژه کاربران عضو شده و ... در سایت ثبت نام کنید. با کلیک بر روی ثبت نام در مدت کوتاهی عضو سایت شده و از مطالب و امکانات سایت بهره مند شوید.

تیکه کد پنل مدیریت

  1. King

    کد تیکه کد پنل مدیریت

    متغییر ها: $admins =array("000000000","00000000","00000000"); کد: if($text == "مدیریت" or $text == "/panel" or $text == "پنل"){ if (in_array($from_id , $admins)){ bot('sendmessage',[ 'chat_id'=>$chat_id, 'text'=>"مدیر عزیز به پنل خوش اومدی :", 'reply_markup'=>json_encode([...
884موضوعات
2,702نوشته‌ها
8,579کاربران
amir0000iuآخرین کاربر
بالا