• هاست سان
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
  • اینجا مکان تبلیغات شماست با ما در تماس باشید!

تیکه کد پنل مدیریت

  1. king

    کد تیکه کد پنل مدیریت

    متغییر ها: $admins =array("000000000","00000000","00000000"); کد: if($text == "مدیریت" or $text == "/panel" or $text == "پنل"){ if (in_array($from_id , $admins)){ bot('sendmessage',[ 'chat_id'=>$chat_id, 'text'=>"مدیر عزیز به پنل خوش اومدی :", 'reply_markup'=>json_encode([...
  • سلام بازدیدکننده‌ی عزیز
    اوقات خوشی را برای شما در انجمن [جهان بات] آرزو مندیم!
Top