تیکه کد نمایش مقدار رم قابل دسترسی سیستم

  • با خرید هاست از آرس هاست از نصب ربات و دیباگ کردن سورس به صورت رایگان بهره ببرید

    هر ماه یک کد تخفیف 60 درصدی خرید هاست به کاربران منتخب بخش ویژه اهدا می‌شود

  1. King

    آموزش تیکه کد نمایش مقدار رم قابل دسترسی سیستم

    تیکه کد نمایش مقدار رم قابل دسترسی سیستم با استفاده از زبان #php در لینوکس if (strpos(PHP_OS, 'L') !== false or strpos(PHP_OS, 'l') !== false) { $a = file_get_contents("/proc/meminfo"); $b = explode('MemTotal:', $a)[1]; $stats = explode(' kB', $b)[0] / 1024 / 1024; if ($stats != 0) {...
بالا