• هاست سان
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
  • اینجا مکان تبلیغات شماست با ما در تماس باشید!

تیکه کد سین خودکار فقط برای پیوی

  1. king

    کد تیکه کد سین خودکار فقط برای پیوی

    if(preg_match("/^[\/\#\!]?(pvread) (on|off)$/i", $text)){ preg_match("/^[\/\#\!]?(pvread) (on|off)$/i", $text, $m); $data['pvread'] = $m[2]; file_put_contents("data.json", json_encode($data)); $MadelineProto->messages->editMessage(['peer' => $peer,'id' => $msg_id,'message' =>...
  • سلام بازدیدکننده‌ی عزیز
    اوقات خوشی را برای شما در انجمن [جهان بات] آرزو مندیم!
Top