خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!

تیکه کد تست سرعت

  1. King

    کد تیکه کد تست سرعت

    elseif ($textmassage == "تست سرعت"){ bot('sendMessage',[ 'chat_id'=>$chat_id, 'text'=>'⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️0%' ]); sleep(1); bot('editMessageText',[ 'chat_id'=>$chat_id, 'message_id'=>$message_id, 'text'=>'⬛️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️10%' ]); sleep(1); bot('editMessageText',[ 'chat_id'=>$chat_id...
بالا