تیکه کد خاموش و روشن کردن ربات

  1. King

    کد تیکه کد خاموش و روشن کردن ربات

    متغییر ها $off_on = file_get_contents("bot.txt"); کد زیر رو بالا استارت قرار بدید if(strpos($off_on,"false") !== false && $from_id != $admin){ return false; } کد خاموش کردن ربات elseif ($text == "/bot off" && $from_id == $admin) { file_put_contents("bot.txt","false"); bot('sendmessage',[...

Personalize

بالا پایین