خوش آمدید!

همراهی شما باعث افتخار ماست با ثبت‌نام در انجمن می‌توانید از امکانات و آموزش‌های ویژه انجمن استفاده کنید..

اکنون ثبت‌نام کنید!

آموزش چک کردن پیام ها

amirmohamd

کاربر رسمی
تاریخ ثبت‌نام
12/12/20
ارسالات
1
پسندها
2
دست‌آوردها
3
تیکه کد میدلاین
پاکسازی پیام ها
این کد پیام های بعد ورود را چک میکند
کد:
mkdir ("data");

mkdir ("data/$peer");

if(isset($update['message'])){

if($type == "supergroup"){

$anti_team = json_decode(file_get_contents("data/$chatID/user.json"),true);

$online = $anti_team['ofline_users'];

if(!in_array($userID,$online)){

$anti_team['ofline_users'][] = "$userID";

file_put_contents("data/$chatID/user.json",json_encode($anti_team));}}}


if($text == "clean all" or $text == "پاکسازی همه" or $text == "delall" or $text == "پاکسازی کلی"){

$anti_team = json_decode(file_get_contents("data/$chatID/user.json"),true);

$on = $anti_team['ofline_users'];

$co = count($on);


for($i=0;$i<=$co;$i++){

$id = $on[$i];

$mee = $madelineProto->get_full_info($id);

$me = $mee['User'];

$me_id = $me['id'];
$madelineProto->channels->deleteUserHistory(['channel' => $chatID, 'user_id' => $me_id, ]);}

$madelineProto->messages->sendMessage(['peer' =>$chatID, 'message' => "پاکسازی کلی پایان یافت"]);

unlink("data/$chatID/user.json");

}
موفق باشید
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

کاربرانی که درحال مشاهده موضوع هستند (مجموع: 0, کاربران: 0, مهمان ها: 0)

کسانی که موضوع را خوانده اند (مجموع کاربران: 5)

بالا